Verbeter je team: tangodansen en effectief terugkoppelen

Tangodansen en effectief terugkoppelenIn elk systeem is feedback van levensbelang. Elk systeem streeft naar evenwicht en kan dat enkel doen omdat het constant terugkoppeling krijgt. Een team en elk van zijn leden zijn systemen die voortdurend feedback uitwisselen met de omgeving en onderling. Het is een zeer complex kluwen van signalen, acties en reacties. Tangodansen en effectief terugkoppelen : driemaal aandacht.

1. Aandacht voor jezelf

Aandacht is een basisvoorwaarde. Bij het ontvangen van feedback is het goed om aandacht te hebben voor jezelf. Vaak voel je emotie wanneer je feedback krijgt. De aard van de emotie is minder belangrijk dan wat die emotie heeft veroorzaakt. Komt het door de inhoud van de feedback, de manier waarop die gebracht is, door wie of zelfs in welke context. Zorg dat je van jezelf weet welke voorwaarden voor jou vervuld moeten zijn om feedback effectief te kunnen ontvangen en maak die voorwaarden duidelijk aan de feedbackgever. Omgekeerd, wanneer je feedbackgever bent, bedenk vooraf welke voorwaarden jij stelt als je in de rol van ontvanger zou staan. Schep die voorwaarden voor de ander.  Het risico van dat niet te doen, is dat je de inhoud en de wijze van aanbrengen zo gaat veranderen dat ze niet meer “eigen” zijn. Zelfs al zou de ontvanger dat niet merken (en dat doet hij of zij bijna altijd), gaat de inhoud van je feedback gedeeltelijk verloren omdat je aandacht (en energie) in andere zaken wegvloeien.

2. Aandacht voor de ander

Je eigen voorwaarden vervullen helpt je om feedback op een authentieke manier te ontvangen en geven. We zijn echter allemaal individuen en stellen wellicht verschillende voorwaarden. Misschien vind jij het ok om feedback te krijgen in een treinwagon met andere passagiers in de buurt, maar dat is niet noodzakelijk het geval voor de ontvanger. Wil je dus dat feedback zuiver gegeven of ontvangen wordt, zorg er dan mee voor dat de voorwaarden voor de andere vervuld zijn. Waar dien je dan op te letten? Verbloemende taal, gespannen houding, fronsen, ongemakkelijk lachen, snel bewegende ogen enzovoort. Stop dan met het gesprek en zorg voor invulling van de voorwaarden. Misschien moet je het gesprek uitstellen tot je het onder 4 ogen kan houden.

3. Aandacht voor het geheel

Je hebt nu aandacht voor jezelf en de ander. Een derde luik is aandacht voor het geheel, de relatie. Welke houding hebben jullie, welke zitposities hebben jullie ingenomen. Is er sprake van dominantie of stelt iemand zich net onderdanig op? Is er sprake van een evenwichtig gesprek? Spiegelen jullie elkaar? Effectief terugkoppelen is zoals tangodansen: je moet er met twee voor zijn om een groter geheel te kunnen vormen. Dat vraagt aandacht voor jezelf én voor de ander én voor de tango.

Is feedback een probleem in je team? Contacteer mij voor een op maat gesneden programma voor je team.